מההסתדרות לכוח לעובדים – הטלוויזיה החברתית

בשנתיים האחרונות החלו עובדים שעד כה לא היו מאורגנים כמו מאבטחים ומלצרים להתאגד. הם התארגנו תחת ובסיועו של 'כוח לעובדים' שהוא ארגון אלטרנטיבי להסתדרות. מדוע יש צורך בארגון כזה? עו"ד איתי סבירסקי מהקליניקה המשפטית באוניברסיטת תל אביב ואיל מלמה, דובר ההסתדרות, מדברים על כך.