כוח לעובדים באוניברסיטה הפתוחה – הטלוויזיה החברתית

שביתת סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה וההתארגנות באמצעות כוח לעובדים. מנחים ומרכזי הוראה מספרים על מאבקם.