תיירות בערבה

תיירני הערבה – יריד אביב.
צילום ועריכה – פני בן דוד.
צילום סטילס – גילה טל
העלאה לרשת – יוסף שפירא