כנס חברת המתנסים בערבה

כנס מתנסים בערבה
צילום ועריכה – פני בן דוד
העלאה לרשת -יוסף שפירא