שיטפון אפריל 2018

מבט על השיטפונות האחרונים ממקום בטוח.
צילום – עומר עדין, דובי לחוביצר, עמי רותם, פני בן דוד.
העלאה לרשת -יוסף שפירא.