אות קלון לפרסומת הסקסיסטית 2009 – הטלוויזיה החברתית

תחרות הפרסומת הסקסיסטית לשנת 2009 והענקת אות קלון לתאגידים הזוכים. התחרות אורגנה ע"י ויצו וארגונים פמיניסטיים.