ד"ר אמירה הלפרין-זמרן

מהגרים באירופה, רדיקליזציה ותקשורת חדשה , ספרה של דר אמירה הלפרין-זמרן על המהגרים הפלשתינאים בבריטנינה שהטלפונים הסלולריים החדשים והרשתות החברתיות משמשים אותם לקשר עםפ הבית הקרובים וישראל ועמי האזור יותר ממזון לחיוב ושלילה