בחברה כובשת (3) – ערכים ומוסר – הטלוויזיה החברתית

בחברה כובשת הוא מגזין העוסק בסוגיות חברתיות וכלכליות הנובעות מהכיבוש, אשר משפיעות על הציבור בישראל. התוכנית השלישית עוסקת בערכים של החברה הישראלית לאור המדיניות של הממשלה והצבא בעזה.