שרה וייצמן, ציירת

שרה וויצמן, ציירת חרדית, אם ל-10, מציירת בפינה קטנה במטבח ביתה ציורים ריאליסטיים מדהימים ביופיים