עינויים – הטלוויזיה החברתית

כדי להגן על זכויות אדם ולאזנם בין צרכים צבאיים בעת מלחמה ובמצבי כיבוש – יצרו אומות העולם נורמות וחוקים בינלאומיים המכונים כללי המשפט ההומניטרי. במהלך כיבוש השטחים, באינתיפאדה ובמלחמות לבנון, הפרו הצדדים לסכסוך כללים אלו. הטלוויזיה החברתית והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, יוצאים בסדרת סרטונים בנושא המשפט ההומניטרי, סרטונים שנעלה אחת לחודש. הסרטון הרביעי – עינויים, כולל עדויות מפי שני מעונים, ישראלי ופלסטיני ובהשתתפות: עו"ד מיכאל ספרד, דר' ישי מנוחין, עו"ד דן יקיר, עו"ד באנה שגרי-בדארנה, עו"ד אליהו אברם ואילן לונאי.