וידאו צוות 111 המגזין המלא

אירועים במחוז צפון וחטיבת הראל בפרוזדור ירושלים במהלך ששת הימים.
כתבתם של: משה אבן פז ויעקב מורג
צילום ועריכה: גרשון איתן