העולם עגול ופתוח -נמיביה א

נמיביה -פרק ראשון מהמסע של עמוס ורותי לנמיביה