נצחון הרוח של- דרור פלטין

סיפורו המרתק של הצנחן שנפצע קשה בתאונת צניחה ,
התאושש עד להשתתפות באיש הברזל.