נפרדים מבריכת ירושלים

אחרי מאבק ארוך, בריכת ירושלים נסגרה בסוף חודש אוקטובר.
החל מ-2010 הבריכה היתה מאוימת על ידי יוזמת בעליה לבנות בה, ובמשך 7 השנים האחרונות ניהלו , הוועד להצלת בריכת ירושלים, השחיינים, ואחריהם גם העירייה עצמה, מאבק ציבורי, שהסתיים בהסכם בין העירייה לבעלי הקרקע ובו נקבע שעל המגרש יבנה פרויקט בניה, שיכיל גם בריכה חדשה עם שטחים פתוחים ושהבריכה ושטחיה יימסרו לבעלות העירייה. כלומר, המבנה הפרטי שעליו תיבנה הבריכה החדשה, יהפוך להיות מבנה ציבורי.