"לא תעשה לך" במוזיאון על התפר

כתבה של שרי רז בעריכת נעמי אלטרץ על התערוכה העכשווית במוזיאון:
האמונה המבקשת לשמור בהקפדה על המסגרת ועל צווי ההלכה והמסורת, התקשתה מאז ומתמיד להתמודד עם השינויים המתרחשים סביבה בקצב מסחרר ואילו האמנות העכשווית המשמשת ראי לתקופה ולשינויים המתקיימים בה, מבקשת לעצמה כל העת חרות יצירה וחופש ביטוי. נראה שלאחרונה מתקיים תהליך של יחסי גומלין בין שני עולמות אלו המגששים את דרכם זה אל עבר זה ואולם האמונה והאמנות עוד ימשיכו לחפש את הדרך שבין העימות וההשלמה.