זמן חיפה מס. 216 – אוגוזט 2017

* לזכור את יוסף (עוזית זדרוייביץ)
* לבד ביחד לחוד (נעמי בק / יעל זמואל)
* גינה בגלבוע (ברוך ליבמן)