הפציעה בינונית – הפיקוח במצב קשה

החוק קובע שיש לסגור אתרי בנייה ולחקור את ליקויי הבטיחות בהם, רק לאחר שהתרחשו בהם תאונות עם פציעה קשה או קטלנית. אך מסתבר שרוב הפציעות בענף מוגדרות "בינוניות" – מה שלא יביא לחקירה ותיקון ליקויי הבטיחות, עד לתאונה הקטלנית הבאה שתנבע מאותו הליקוי שלא נחקר.