הקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי

הטלאי הצהוב הוא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית-לאומית ומעברנו הקורבני מתקופת השואה, אך לצד השואה של היהודים, נרצחו באותה התקופה מיליוני אזרחים נוספים מקבוצות שונות, על ידי המשטר הנאצי. גם הם נשאו טלאי לצורך סימון, וגם הם הושמו במחנות ריכוז והשמדה. מה אנו יודעים על אותם קורבנות ומדוע מערכת החינוך והמוסדות ללימודי השואה ממעיטים לעסוק בקורבנות אלו?