חפצים מספרים נוסטלגיה (זמן אישי מחיפה)

אנשים אוספים חפצים. חלק שומרים אותם ואחרים חיים איתם כמזכרות ונוסטלגיה. החפצים מזכירים להם את ההסטוריה שלהם. החפצים מחזירים את הזכרונות. אבי גבריאלי מספר על החיים שלו בכפר ויתקין באמצעות חפצים שונים.

(סרטה של אירן פרץ-סולומיר)