זמן חיפה מס 211 – מרץ 2017

מגזין חודש מרץ של זמן חיפה

* הפרופסור יצחק סמואל (נעמי בק)
* אבנים בכליות (חלוצה גליק)
* פארק ספיר (חיים רז)