מרגלית בסן – רקמת חיים חדשים

תערוכה נוספת של תמונותיה הרקומות של מרגלית בסן בתיאטרון ירושלים – כתבתה של נעמי אלטרץ