זמן חיפה מס 209 – ינואר 2017

"בשביל דודו" – סרטה של מינה בלומן-חילים, המתייחס למנהג הנצחת שמות של בני משפחה שהלכו לעולמם,מסורת ההתנדבות
במשפחה, התרומה למולדת, וההתמודדות עם אבדן יקירם.