יום ותיקים בכנסת

יוחאי רוטנברג,יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית רואיין ע"י מיכה פרלמוטר,רכז הטלוויזיה הקהילתית בקרית ביאליק על חשיבות התיעוד של יום אזרחיות ואזרחים ותיקים בכנסת .