זמן חיפה מס 208 – דצמבר 2016

* כדורת מדור לדור (ברוך ליבמן)
* חיינו באסוואן (חיים רז)
* גימלאים מציירים (צפורה מימון)
* הגן הבוטני עין גדי (נפתלי הלל)