זמן חיפה – 207 – נובמבר 2016

* מבקרים בתערוכה (גאולה קנו)
* רוקדות מהרחם (רותי מירב)
* חורף חיינו (אלה אגרט)
* אילת – הים, הטבע והעיר (נפתלי הלל)