יריד בחפץ כפיים

יריד מלאכות יד שהתקיים בדרך בית לחם בבקעה ב-20.9.16
כתבה של נעמי אלטרץ