וידאו צוות 98 המגזין המלא

רב שיח בנושא הלכה מוסר ומלחמה .
דיוקן עצמי של חברינו יעקב מורג