וידאו צוות 96- המגזין המלא

פינוי מוקשים, פסטיבל הנובר ודיוקן עצמי של צילה גנות