וידאו צוות 95 המגזין המלא

מתנדבי יום ג'- בבסיס חיל הקשר והתקשוב ,
פינת המשוטטים – בנחל עיון ויקיר צוות.