וידאו צוות מגזין 90 המלא

מרוץ חבר, ריאיון עם יו"ר צוות, סורי- התנצלות הבריטים, העיר הלבנה