המציאון

רשת חנויות יד שנייה עם אג'נדה חברתית וקהילתית – המציאון – פתחה חנות נוספת בתלפיות (ירושלים).בחנות הגדולה, היפה והמסודרת מועסקים עובדים בעלי צרכים מיוחדים, וגם המכירות מהוות תרומה לשק"ל.