חנוכת יער המאכל הראשון בירושלים

השקת יער המאכל הראשון בירושלים, בקרית מנחם ע"י בי"ס ארגנטינה. דיירי בית מוזס, דיור מוגן בשכונת בקעה שותפים לפרוייקט ע"י הכנת השתילים בחממות אצלם