סיפורה של שכונת מקור חיים

סיפורה של שכונת מקור חיים, כפי שמספרים ההיסטוריון דורון הרצוג ז"ל, ותושב השכונה הוותיק דודיק כתר.