יו"ר הכנסת בשיח עם נשיאי האוניברסיטאות

יו"ר הכנסת ח"כ יולי יואל אדלשטיין הזמין נשיאי אוניברסיטאות לדון עם תלמידים מצטיינים לאזרחות על נושאי חינוך ודמוקרטיה.
בשיח מקדים אצלו בלשכה מתקבל המסר שהכנסת היא המקום הראשון לדוגמא אישית וחינוך מהי דמוקרטיה אך לא נפקד גם מקומם של האוניברסיטאות משיח זה