ח"כ מאיר כהן על הרדיו החינוכי

ביום הרדיו החינוכי בכנסת רואיין ח"כ מאיר כהן על נושא הרדיו החינוכי והבאת חקיקה בנושא, אמר שמוכן ללמוד הנושא ולא הביע דעתו בנושא