ח"כ מאיר כהן על השידור הקהילתי

ביום הרדיו החינוכי בכנסת רואיין ח"כ מאיר כהן על נושא השידור הציבורי-קהילתי והבאת חקיקה בנושא, אמר שמוכן ללמוד הנושא ולא הביע דעתו בנושא