ח"כ בצלאל סמוטריץ – הרדיו החינוכי

ביום הרדיו החינוכי בכנסת רואיין ח"כ בצלאל סמוטריץ על נושא הרדיו החינוכי והבאת חקיקה בנושא, אמר שמוכן ללמוד הנושא ולא הביע דעתו בנושא