השואה והקשר הסיני

הצלת יהודים בסין בתקופת השואה בסיוע משפחת ששון היהודית
לרגל יום השואה הבינלאומי
סרטה של צלילה אבנר-הלמן
עורך ליאו תנא