סיפורו של ז'ק כהן

ז'ק כהן שיחק בשנות השמונים בתפקידים שונים בסרטים ישראליים .
בטלוויזיה בסדרות שונות והגדולה מכלן
"המסעדה הגדולה " בתפקיד אבו-רמי .
עשק בבידור ולימים בפרסומות שונות.