הפרשה

הרב אביחי קצין – ראש בית המדרש במכללת "שערי משפט" מסביר על פרשת השבוע בעקבות ספרו "בין פשט לדרש".
כתבתו של: ישראל לנצ'נר
צילום: בני נחומוביץ'