אומנות בטלאים

עיניה שוב – אומנית קווילט, עושה שימוש חוזר בבדים רווי סנטימנטים מהעבר המשפחתי.
כתבתה של : דפנה גרול
צילום: דפנה גרול , יוסי לוי
עריכה: אפרת גרינוולד , בני לוקר