בריכות אקולוגיות

בריכות אקולוגיות הנמצאות בפינות ירוקות בכפר סבא, משרות אווירת רוגע והנאה.
כתבתה של: ציפי איזראלוב
צילום: דפנה גרול , יוסי לוי , ציפי איזראלוב
עריכה: גבי לוקר