באלה הידיים

סיפורו של אלכס גל.
כתבתם של אתי רז וברוך בר-סלע
צילום: נתן ברוך אתי רז ברוך בר-סלע
עריכה: גבי איתן