ממגזין למגזין אוקטובר 2015

סיקור אירועים בכפר סבא, כתבתה של כרמלה גולדשטיין