עצים בוגרים בירושלים

הכל מודעים לחשיבות העצים מבחינה אקולוגית אך אין ספק שהם משלמים את המחיר של הפיתוח העירוני. לאזרח הפשוט נדמה לא פעם שהעצים נכרתים באופן שרירותי.
הסרט דן בסוגיה המורכבת של קבלת ההחלטות בנושא שימור או כריתת עצים.