הצבר

תולדות שיח הצבר בארץ ישראל.

כתבתה של: ציפי איזראלוב