החתול רצה להכנס למיטה שלי

צוות האנימציה "אנימציע" של יורי ולינה קרסני בשיתוף בעלי צרכים מיוחדים
הפועל במרכז תקשורת כגן בירושלים.
על הסרט "החתול רצה להכנס למיטה שלי"
על האנימציה ככלי טיפול בילדים.
בתחרות סרטים "המוגבלות כאתגר קהילתי"
בפסטיבל סרטים יוצרים מציאות 4 , אוקטובר 2015