לראות דרך הצלילים

רואי עיוור מלידה שאינו מוותר על כל שנפשו חושקת עם כל מגבלותיו.
אדם נעים חייכן וכך מקבל את חייו.