הממולאים של גילה

גילה צעירה נמרצת בהחלטה לשמר את הבישול העיראקי .
גילה מלמדת את אמי בסרט איך להכין ממולאים
פיקנטיים