וידאו צוות מגזין 80- כנס צוות הארצי

האירוע השנתי של צוות בלטרון בסימן לוחמי תש"ח